PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mielec-Zarząd Strefy-WIOS

M
P
Nazwa stacji Mielec-Zarząd Strefy-WIOS Krótka nazwa stacji POK154
Krajowy kod stacji PkMielZaStre Międzynarodowy kod stacji PL0258A
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Mielec, 39-300, Partyzantów Metoda pomiaru manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-69
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2015

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.471200
Szerokość geograficzna N 50.304008
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 168 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji