PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Krosno-Kletówki-WIOS

A
M
P
Nazwa stacji Krosno-Kletówki-WIOS Krótka nazwa stacji POK153
Krajowy kod stacji PkKrosKletow Międzynarodowy kod stacji PL0413A
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Krosno, 38-403, Kletówki Metoda pomiaru automatyczny, manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.749700
Szerokość geograficzna N 49.690169
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 277 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji