PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Dębica-Grottgera-WIOS

A
M
Nazwa stacji Dębica-Grottgera-WIOS Krótka nazwa stacji POK152
Krajowy kod stacji PkDebGrottg Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Dębica, 39-200, Grottgera Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.416256
Szerokość geograficzna N 50.054786
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 195 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji