PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Przemyśl-Grunwaldzka-WIOS

A
M
Nazwa stacji Przemyśl-Grunwaldzka-WIOS Krótka nazwa stacji POK004
Krajowy kod stacji PkPrzemGrunw Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Przemyśl, 37-700, Grunwaldzka Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 3-101, Langiewicza 26
(17) 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.75623889
Szerokość geograficzna N 49.78433889
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 201 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji