PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Rzeszów-Nowe Miasto-WIOS

A
M
Nazwa stacji Rzeszów-Nowe Miasto-WIOS Krótka nazwa stacji POK008
Krajowy kod stacji PkRzeszRejta Międzynarodowy kod stacji PL0495A
Strefa miasto Rzeszów Klasyfikacja stacji tła
Adres Rzeszów, 35-309, Rejtana Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 2
(17) 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.01057500
Szerokość geograficzna N 50.02424167
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 202 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji