PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Jasło-Sikorskiego-WIOS

A
M
P
Nazwa stacji Jasło-Sikorskiego-WIOS Krótka nazwa stacji POK003
Krajowy kod stacji PkJasloSikor Międzynarodowy kod stacji PL0518A
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Jasło, 38-200, Sikorskiego Metoda pomiaru automatyczny, manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
(17) 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10
IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.45461667
Szerokość geograficzna N 49.74488611
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 223 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji