PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Krempna-MPN-WIOS

A
Nazwa stacji Krempna-MPN-WIOS Krótka nazwa stacji POK010
Krajowy kod stacji PkKrempnaMPN Międzynarodowy kod stacji
Strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Krempna, 38-232 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.4986606
Szerokość geograficzna N 49.511297
Typ obszaru pozamiejski - oddalony
Wysokość m n.p.m. 371 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji