PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Tarnobrzeg-M.Dąbrowskiej-WIOS

M
P
Nazwa stacji Tarnobrzeg-M.Dąbrowskiej-WIOS Krótka nazwa stacji POK053
Krajowy kod stacji PkTarnDabrow Międzynarodowy kod stacji PL0595A
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Tarnobrzeg, 39-400, M. Dąbrowskiej Metoda pomiaru manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza26
17 854-70-64
wos@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.688367
Szerokość geograficzna N 50.575742
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 158 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji