PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Latoszyn

A
M
Nazwa stacji Latoszyn Krótka nazwa stacji POK020
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Dębica, 39-200, Latoszyn 139 A Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren wyniesiony Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.368975
Szerokość geograficzna N 50.019033
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 290 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia