PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Sanok-Sadowa-WIOS

A
M
P
Nazwa stacji Sanok-Sadowa-WIOS Krótka nazwa stacji POK052
Krajowy kod stacji PkSanoSadowa Międzynarodowy kod stacji PL0555A
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Sanok, 38-500, Sadowa Metoda pomiaru automatyczny, manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.195892
Szerokość geograficzna N 49.571731
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 287 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji