PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Polańczyk

A
M
Nazwa stacji Polańczyk Krótka nazwa stacji POK019
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Polańczyk, 38-610, Zdrojowa Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel CLB GIOŚ
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.439447
Szerokość geograficzna N 49.374201
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 452 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia