PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Równoważność 5

M
Nazwa stacji Równoważność 5 Krótka nazwa stacji POK205
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia