PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Horyniec-Zdrój-Park

A
M
Nazwa stacji Horyniec-Zdrój-Park Krótka nazwa stacji POK018
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Horyniec, 37-620, Park Zdrojowy Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel CLB GIOŚ
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 31.12.2019

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 23.361506
Szerokość geograficzna N 50.192149
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 117 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia