PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Rzeszów-Piłsudskiego-WIOS

A
Nazwa stacji Rzeszów-Piłsudskiego-WIOS Krótka nazwa stacji POK017
Krajowy kod stacji PkRzeszPilsu Międzynarodowy kod stacji
Strefa miasto Rzeszów Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Rzeszów, 35-101, Piłsudskiego/Asnyka Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
(17) 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa 10 km2
Długość geograficzna E 22.004364
Szerokość geograficzna N 50.040711
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 214 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia