PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Stalowa Wola

M
Nazwa stacji Stalowa Wola Krótka nazwa stacji POK157
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Stalowa Wola, 37-467, Wojska Polskiego 9 Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.054389
Szerokość geograficzna N 50.577793
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 199 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia