PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mielec-Biernackiego-WIOS

A
Nazwa stacji Mielec-Biernackiego-WIOS Krótka nazwa stacji POK012
Krajowy kod stacji PkMielBierna Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Mielec, 39-300, Biernackiego 6 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
(17) 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.44101
Szerokość geograficzna N 50.29912
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 167 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji