PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Iwonicz-Zdrój

M
Nazwa stacji Iwonicz-Zdrój Krótka nazwa stacji POK156
Krajowy kod stacji PkIwonZdrRab Międzynarodowy kod stacji
Strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Iwonicz-Zdrój, 38-440, ks. Jana Rąba Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854 70 64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren wyniesiony Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.791666
Szerokość geograficzna N 49.565833
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 395 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia