PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Rymanów-Zdrój

A
M
Nazwa stacji Rymanów-Zdrój Krótka nazwa stacji POK011
Krajowy kod stacji PkRymZdrPark Międzynarodowy kod stacji
Strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Rymanów-Zdrój, 38-481, Parkowa 5 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Urząd Gminy Rymanów
Rymanów, 38-480, Mitkowskiego 14a
13 43 55 06
gmina@rymanow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 AS_PM10 - arsen w PM10
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne RAD - Promieniowanie globalne RAIN - Opad atmosferyczny HUMID - Wilgotność względna
TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.851008
Szerokość geograficzna N 49.546551
Typ obszaru podmiejski
Wysokość m n.p.m. 367 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji