PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mielec-Pogodna

M
P
Nazwa stacji Mielec-Pogodna Krótka nazwa stacji POK155
Krajowy kod stacji PkMielPogodn Międzynarodowy kod stacji
Strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Mielec, 39-200, Pogodna Metoda pomiaru manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854 70 64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.486372
Szerokość geograficzna N 50.318036
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 166 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia