PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Jarosław-PWSTE-WIOS

A
M
Nazwa stacji Jarosław-PWSTE-WIOS Krótka nazwa stacji POK050
Krajowy kod stacji PkJarosPruch Międzynarodowy kod stacji PL0554A
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Jarosław, 37-500, Pruchnicka Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
17 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.674772
Szerokość geograficzna N 50.012083
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 216 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia

Otoczenie stacji