PODKARPACKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nisko -Szklarniowa-WIOS

A
M
P
Nazwa stacji Nisko -Szklarniowa-WIOS Krótka nazwa stacji POK002
Krajowy kod stacji PkNiskoSzkla Międzynarodowy kod stacji PL0276A
Strefa strefa podkarpacka Klasyfikacja stacji tła
Adres Nisko, 39-400, Szklarniowa Metoda pomiaru automatyczny, manualny, pasywny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów, 35-101, Langiewicza 26
(17) 854-70-64
wios@wios.rzeszow.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary meteorologiczne
PRESS - Ciśnienie atmosferyczne HUMID - Wilgotność względna TEMP - Temperatura WD - Kierunek wiatru
WS - Prędkość wiatru
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 22.11246667
Szerokość geograficzna N 50.52989167
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 156 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji